Skip to content
Handlevogn
Close minicart
Handlevogn din er tom.

Åpenhetsloven

«Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.»
– Forbrukertilsynet

Laastad & Co. AS sin rolle – hvordan vi arbeider

I tillegg til å etterleve nasjonal lovgivning, arbeider Laastad & Co AS med:

Å unngå å forårsake, medvirke til eller gjennom forretningsforbindelser være innblandet i brudd på menneskerettigheter, miljøskader og bestikkelser. Graden av tilknytning til menneskerettighetsbruddet, miljøskaden eller bestikkelsen avgjør hvordan bedriften bør gå frem. Vi arbeider fortløpende med å få informasjon fra våre leverandører og underleverandører om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene.

Å foreta aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forebygge og begrense faktiske og potensielle negative konsekvenser, og gjøre rede for hvordan disse konsekvensene håndteres. Innhold og omfang av aktsomhetsvurderinger avhenger av den konkrete situasjonen, og tilpasses størrelsen på foretaket/prosjektet, det generelle risikonivået og andre spesielle forhold knyttet til hvert enkelt prosjekt.

Å sørge for at berørte interessenter får reell anledning til å fremme sine synspunkter og bli tatt hensyn til i planleggings- og beslutningsprosesser i tilknytning til prosjekter eller annen virksomhet som kan få betydelige konsekvenser for lokalsamfunnet.

Å samarbeide tett med lokalsamfunn, skape arbeidsplasser og legge til rette for opplæringsmuligheter for ansatte. Å etablere et godt forhold til arbeidere er spesielt viktig.

Å ta i bruk gode prinsipper og god praksis for eierstyring og selskapsledelse.

Om du noen ønsker mer info om hvordan vi håndterer åpenhetsloven, ta kontakt med oss på [email protected]